Elektrik Makineleri 4 Doğru Akım Makineleri

Telefon Kodu : 24316
Elektrik Makineleri 4 Doğru Akım Makineleri
» A. Faik Mergen    » Derya Ahmet Kocabaş    
 • Ebat
  :
  16 x 24 cm
 • Baskı Yeri
  :
  İstanbul
 • Baskı Sayısı
  :
  1. Baskı
 • Yayın Evi
  :
   Birsen Yayınevi    
Ürün satış dışıdır.
 • 1970’de İTÜTO’dan lisans diplomamı alalı tam 35 yıl oldu. Bu uzun süre içinde hep elektrik mühendisliği ve elektrik makineleri ile ilgilendim. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tamamladıktan sonra toplam olarak ITÜ’de 26, Sakarya Üniversitesinde 23, Kocaeli Üniversitesinde 10 yıl, gerek elektrik, gerekse diğer mühendislik dallarında, elektrik makinelerinin değişik derslerini verdim. Başlangıçta ders hazırlamak, topluma hitap etmek, verilmesi gereken içeriği zamanında ve eksiksiz olarak dinleyicilere aktarmak oldukça güç olsa da, daha sonra meslekte edindiğim bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde, artık ders notuna gerek kalmadan dersi anlatır durama geldim.
  Bu süreç içinde elektrik makineleri ile ilgili kitap yazmam birçok kişi tarafından değişik zamanlarda dile getirildi ve hatırlatıldı. Fakat her zaman gönülden bağlı olduğum, mesleğimi kendilerinden öğrendiğim ve beni yetiştiren, ancak emekli olmuş, sayın hocalarım Prof. Dr. Turgut BODUROĞLU, Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Prof. Dr. Emin ÜNAL AN ve diğerleri yanlarında hala öğrenci kaldığım için, bu kitabı yazmak işine hakikaten cesaret edemedim. Zor geldi, güç geldi, saygısızlık gibi geldi. Kendime nasıl hesap veririm diye düşündüm...Bu arada dışarıdan gelen baskılar ve öneriler devam etti. Bunların başında Prof. Dr. Feriha ERFAN gelir. Neticede bir gün bana kitap yazımı konusunda tam desteği vaat eden Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ ile zorlu, yıpratıcı, ama çok zevkli olan yazma işine başladık. Zaten meslekte geçirdiğim uzun yıllarla edindiğim önemli bir bilgi birikimim olduğundan, Sayın KOCABAŞ ile gece gündüz çalışarak kitap yazımını bitirdik.
  Bu kitabın hazırlanmasında en büyük pay geçmiş senelerin ve o süreç içinde yetişmemde rol alanların, bana yaptıkları katkılardır. Bunların en başında özel yeri ile Prof.Dr. Turgut BODIJROĞLU, Prof.Dr. Mustafa BAYRAM, Prof.Dr.' Emin ÜNALAN, Prof.Dr. Kemal SARIOĞLU ve daha sonra ablam gibi saydığım, çok değerli, fakat maalesef emekli olan Prof. Dr. Nurdan GÜZELBEYOĞLU gelir. Kocaeli Üniversitesinde bana her türlü imkanı veren, KOU’nin kurucu rektörü, Prof, Dr. Atıf URAL, KOU Elektrik Mühendisliğinin vazgeçilemezi, en büyük yardımcım Prof. Dr. Feriha ERFAN, ITÜ’de sürekli derdimi, kahrımı çeken, Dr.Güven KÖMÜRGÖZ, Elk.Y.Müh. Ediz GİZLİER, Elk.Y.Müh. Zeki AKÇALI, Sakarya Üniversitesinde senelerce bıkmadan, usanmadan derslerime yardımcı olan Yrd.Doç.Dr. Mustafa TURAN ve daha saymakla bitiremeyeceğim bir çok değerli bilim adamına huzurlarınızda çok teşekkür ederim.
  Faik MERGEN / Nisan 2006
  Üniversitede göreve başladığımda yıl 19955ti. Geçen yıllar çok şeyi değiştirdi ve bana çok şey kattı. Akademisyenlikte geçen bu süreyi olumlu değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bana katkılar sağlayan bu süreye baktığımda, Türkiye’de bilim adamlarının kaderi olan kısıtlı imkanlarla yapılan bilimsel faaliyetler, bitirilen tezler, özveri, özellikle tez çalışmalarında uykusuz geceler, bilgi birikimi, mutluluk ve sevdiklerimin desteğim görüyorum.
  Elektrik makineleri gibi bir konuda uzmanlaşmak zor ve uzun süreçli bir iş. Bu yol sürekli üst üste koyarak gidilmesi gereken bir yol. Halka halka ilerlemesi gereken bir zincir de diyebiliriz. Bu sistem ancak her konu için “neden?” sorusunu sormakla işletilebilir. Unutulmamalıdır ki, ezberlenerek yerleşen bir bilgi başka bir şey ezberlendiğinde silinmeye mahkumdur.
  Akademik ve mesleki hayatım boyunca beraber çalıştığım sevgili hocam Prof. Dr. A.Faik MERGEN’den böyle bir kitap hazırlama teklifi geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Ortaya iyi bir eser- çıkacağından yana şüphe duymadım. Bu konuda bana olan güveninden dolayı kendisine teşekkür ederim. Bu kitabın dışında “Senkron Makine” ve “Doğru Akım Makinesi” için hazırladığımız Elektrik Makineleri Problemleri kitapları, teorik bilgiyi pratik bilgilerle ve sayısal çözümlerle destekleyecektir.
  Buralara kadar gelirken üzerimde emeği ve desteği olanlar içinde en büyük payı aileme ayırıyorum. Eşim, annem, babam ve kardeşlerim en büyük destekçilerim oldular. Henüz 5 aylık olan oğlum Noyan’ın uğuru olsa gerek o doğduktan sonra üç kitap tamamladık. Tüm hocalarıma, mühendis olmamdaki emeklerini inkar edemeyeceğim GÖNÜL ailesine, başta Elk.Y.Müh. Zeki AKÇALI ve Müh. Serkan UTKU olmak üzere tüm gerçek dostlarıma, Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
  Derya Ahmet KOCABAŞ / Nisan 2006

  İÇİNDEKİLER
  DOĞRU AKIM MAKİNELERİ
  Elektrik Makinelerinim Sınıflandırılması
  Elektrik Makinelerinde Enerji Dönüşüm
  Elektrik Makinelerinde Kullanılan Temel Yasalar
  Endüksiyon Yasası
  Biot-Savart Yasası
  Amper Yasası
  Elektro-Manyetik Devre
  Doğru Atam Makinesinin Çalışıma Ülkesi
  Generatör Çalışma
  DA MAKİNELERİNİN KONSTRÜKSİYONU
  Statorun Yapısı
  Karkas
  Stator boyunduruğu
  Kutuplar
  Ana Kutup
  Yardımcı Kutup ve Sargısı
  Kutup Sargısı
  Kompanzasyon Sargısı
  Rotorun Yapısı
  Rotor Olukları
  Endüvi Sargıları
  Basit Bükliimlü Sargının Hesabı
  Basit Dalgalı Sargının Hesabı
  Örnek Sargı Hesabı
  Büklümlü sargı
  Dalgalı sargı
  Kolektör
  Fırçalar
  CA MAKİNESİNDE ANA KUTUPLARIN BESLENME ŞEKİLLERİ VE EŞDEĞER DEVRELER
  Serbest Uyarmalı DAM
  Şömt Uyarmalı DAM
  Seri Uyarmalı DAM
  Kompund Uyarmalı DAM
  DAM’SİNDE TEMEL BÜYÜKLÜKLER VE OLAYLAR:
  DAM’sinde Amper-Sarım Dağılımı
  Uyarma Sargısının MMK’i
  Endüvi Sargısının MMK’i.
  Yardımcı Kutbun MMK’i
  Kompanzasyon Sargısının MMK’i
  DAM5sinde EndiMenen EMK
  DAM’sisde Endüklenen Moment
  DAM’sinde Endüvi Reaksiyonu
  Yardımcı kutbu ve kompanzasyon sargısı olmayan
  Endüvi Reaksiyonu
  Yardımcı kutbu olan DAM’sinde Endüvi Reaksiyonu Yardımcı kutbu ve kompanzasyon sargısı
  DAM’SİNDE GÜÇ BENGESÎ VE VERİM
  Güç Dengesi ve Kayıplar
  Generatör İşletmesinde Güç Dengesi
  Motor İşletmesinde Güç Dengesi
  Kayıplar
  Joule Kayıpları
  Direnç kayıplan
  Deri Olayı Kayıpları
  Demir Kayıpları
  Histerizis Kaybı
  Fuko (Girdap akımı) Kayıpları
  Mıknatıslanma Eğrileri
  Yüzey kaybı
  Mekanik Kayıplar
  Fırça Sürtünme Kaybı
  Yatak Sürtünme Kaybı
  Vantilasyon Kaybı
  Boşta Kayıplar
  Verim
  DAM’NİN GENERATÖR ÇALIŞMASI
  DA Generatör Karakteristikleri
  Serbest Uyarmalı Generetörün Karakteristikleri
  Boşta Çalışma karakteristiği
  Yük Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  Şönt Uyarmalı Generatörün Karakteristikleri
  Kendi Kendini Uyarma
  Boşta Çalışma karakteristiği.
  Yük Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  Seri Uyarmalı Generatörün Karakteristikleri
  Boşta Çalışma karakteristiği.
  Yük Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  Kompund Uyarmalı Generatörün Karakteristikleri
  Boşta Çalışma karakteristiği
  Yük Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  DA Generatörlerinin Paralel Çalışması
  Generatörlerin Paralel Bağlanma Koşulları
  Generatörlerin İşletmede Paralel Çalışması
  Şönt Uyarmalı Generatörlerin Paralel Çalışması
  Seri Uyarmalı Generatörlerin Paralel Çalışması
  Kompund Uyarmalı Generatörlerin Paralel Çalışım
  DAM’SİNİN MOTOR ÇALIŞMASI
  Generator İşletmesinden Motor İşletmesine Geçiş
  DA Motor Karakteristikleri
  Serbest Uyarmalı Motorun Karakteristikleri
  Boşta Çalışma Karakteristiği
  Yükte Çalışma Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  Şönt Uyarmalı Motorun Karakteristikleri
  Boşta Çalışma Karakteristiği
  Yükte Çalışma Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  Seri Uyarmalı Motorun Dış Karakteristiği
  Kompund Uyarmalı Motorun Karakteristikleri
  Boşta Çalışma Karakteristiği
  Yükte Çalışma Karakteristiği
  Dış Karakteristik
  Ayar Karakteristiği
  DA MOTORLARINDA YOL-VERME VE HIZ AYARI
  DA Motorlarında Yol-Verme
  DA Motorlarına Yol-Verme İşlemi ve Gereği
  Yol Vermenin Fiziği
  Yol-Verme Yöntemleri
  Endüvi Devre Direncini değiştirerek Yol-Vermek
  Serbest ve Şönt Uyarmalı Motor
  Seri Uyarmalı Motor
  Kompund Uyarmalı Motor
  Endüvi Gerilimin! değiştirerek Yol-Vermek
  Serbest ve Şönt Uyarmalı Motor
  Seri Uyarmalı Motor
  Kompund Uyarmalı Motor
  Endüvi Gerilimini Güç Elektroniği Düzenleri ile
  Değiştirme Yöntemleri...
  Tam Kontrollü Doğrultucu Kullanımı
  DA Kıyıcısı Kullanımı
  BA Motorlarında HE Ayan
  Hız Ayannda Kullanılan Yöntemler
  Uyarma Akımını değiştirerek Hız Ayan
  Serbest ve Şönt Uyarmalı Motorlar
  Seri Uyarmalı Motor
  Kompund Uyarmalı Motor
  Endüvi Gerilimini değiştirerek Hız Ayarı
  Serbest ve Şönt Uyarmalı Motorlar
  Seri Uyarmalı Motor
  Kompund Uyarmalı Motor
  Ward-Leoiîard Sistemi

 • Bu kitaba ait yorumlar
  Bu kitaba henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.
  Yorum Yayınlama Kriterlerimiz :

  Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.

  Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.

  20 kelimeden kısa yazılmış yorumlar, hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markaları kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.

  Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

  Lütfen öncelikle ürün için bir değerlendirme kriteri seçiniz.
  Bu kısma yorumunuzu özetleyen bir cümle yazınız.
  Ürün ile ilgili kısaca yorumunuzu yazınız. (En fazla 2000 karakter)
 • Taksit Seçenekleri Güncelleniyor.