Serada ve Açık Alanda Domates Yetiştiriciliği

Telefon Kodu : 25400
Serada ve Açık Alanda Domates Yetiştiriciliği
 • Sayfa Sayısı
  :
  296
 • Ebat
  :
  15,5 x 21,5 cm
 • Baskı Tarihi
  :
  Ocak 2011
 • Baskı Yeri
  :
  İstanbul
 • Yayın Evi
  :
Ürün satış dışıdır.
 •  

  İÇİNDEKİLER
   
   

  - Anavatanı ve tarihçesi
  - Domatesin besin değeri ve
     insan sağlığı bakımından önemi
  - Bitkisel karakterler
  - Kök
  - Gövde
  - Yaprak
  - Çiçek
  - Meyve
  - Meyve rengi
  - Meyve şekli
  - Meyve eti sertliği
  - Meyve asitliği
  - Suda çözünebilir maddeleri içeriği (%)
  - Vitamin C (askorbik asit)
  - Meyve büyüklüğü
  - Tohum
  - Domatesin iklim istekleri
  - Sıcaklık
  - Rüzgar
  - Işık
  - Karbondioksit (CO2)
  - Hava oransal nemi
  - Domatesin toprak istekleri
  - Domates yetiştiriciliğinde
     besin maddeleri
  - Besin maddesi noksanlıkları
  - Besin maddesi noksanlıklarında
     domateste görülen belirtiler
  - Besin maddesi noksanlıklarının
    giderilmesi ve kontrol
  - Besin maddesi fazlalıklarında 
    görülen belirtiler (toksisite)
  - Domatesin su isteği ve sulama
  - Sera şartlarında verilecek su miktar
  - Sulama yöntemler
  - Gübreleme
  - Fertigasyon
    (damla sulama ile gübreleme)
  - Gübre formülasyonu ve miktarı
  - Gübre sulama suyuna nasıl verilir?
  - Gübre tankı ile gübreleme
    (konsantrasyon usulü gübreleme)
  - Enjektör ile orantılı gübreleme
  - Konsantrasyon regülatörlü
    (ayarlı) sistem
  - Gübreleme otomasyonu ve
     diğer yenilikler
  - Gübre sulama suyuna
     ne zaman verilir?
  - Sofralık domateslerde
     besin maddesi miktarı
  - Topraksız tarım
  - Topraksız tarımın yararları
  - Topraksız tarımın sakıncaları
  - Su kültürü
  - Saman balyası kültürü
  - Perlit torba kültürü
  - Toprak/Yaprak analizi
  - Açık tarlada gübreleme
  - Yaprak gübreleri
  - Organik gübreler
  - Çiftlik (hayvan) gübresi
  - Yeşil gübre
  - Münavebe (ekim nöbetleşmesi)
  - Üretim takvimi
  - Fide yetiştiriciliği
  1- Fide yetiştirme kapları
  2- Fide yetiştirme ortamı
  -   Fide yetiştirme
       materyallerinin karıştırılması
  -   Fide yetiştirme materyalinin
       sterilize edilmesi
  - Tohum ekimi
  - Tohumun çimlenmesi
  - Sıcaklık
  - Işık
  - Su
  - Fidelerin üstünün örtülmesi
  - Tohum ekiminden dikime kadar
     geçen süre (gün)
  - Vegetatif çoğaltma
  - Sanayi fidesi üretimi
  - Aşılı fide
  - Aşılı fide yetiştiriciliği ile ilgili 
    genel uygulamalar
  - Serada domates yetiştiriciliği
  - Dikim öncesi sera hazırlığı
  - Taban taşı
  - Toprak dezenfeksiyonu
  - Sera temizliği
  - Dikim
  - İpe alma (askıya alma)
  - Malçlama
  - Seralarda pasif ısıtma sistemleri
  - Alçak plastik tüneller
  - Isı perdeleri
  - Su şilteleri (su yastıkları)
  - Yağmurlama
  - Sera ikliminin ayarlanması
  - Budama
  - Koltuk alma
  - Yaprak alma
  - Tepe alma
  - Meyve seyreltme ve
     salkım ucu alma
  - Çift gövdeli budama sistemi
  - Budamada dikkat edilmesi
     gereken hususlar
  - Seralarda hormon kullanımı ve
     bombus arıları
  - Bombus arıları
  - Seralarda ve hastalık ve
     zararlılara karşı koruyucu önlemler
  - Açık tarlada domates yetiştiriciliği
  - Fide dikimi
  - Doğrudan tohum ile yetiştiricilik
  - Yabacı otlar
  - Çapalama
  - Yatırma
  - - Herek verme
  - Budama
  - Koltuk alma
  - Uç alma
  - Hasat
  - Hasat sonrası fizyolojisi,
     tasnif ve ambalajlama
  - Değişik olgunluk derecelerinde
     (değişik renklerde) hasat edilen
     domateslerin depolanmaları
  - Sıcaklık
  - Hava oransal nemi
  - Işık
  - Etilen
  - Şekil ve büyüklük
  - Diğer kalite unsurları
  - Hasat zamanının fizyolojik ve
     anatomik safhaları
  - Domatesin soğukta muhafazası
  - Domateslerin kontrollü atmosferde
     muhafazası
  - Paketlenerek depolanması sırasında
    domates meyvesinin olumsuz yönde
    etkileyen bazı hastalıklar
  1- Alternaria çürüklüğü
  2- Mavi küf çürüklüğü
  3- Beyaz akıntılı çürük (Cottony leak)
  4- Clodosporium çürüklüğü
  5- Geç dönemde mildiyö çürüklüğü
  6- Sulu yumuşak çürüklük
  -   Sofralık domates standartları
  -   Maliyet (Açık tarlada)
  -   Toprak hazırlığı
  -   İş gücü
  -   Hastalık ve zararlılar
  -   Verim
  -   Domates tohumluğu üretimi
  -   Asetik asit
  -   Tohumla taşınan mantari
       hastalıklara karşı kullanılan ilaçlar
  -   Depolama
  -   Domates yetiştiriciliğinde
       hastalık ve zararlı sorunları


  I- Konuya giriş

  II- Genel bilgiler
  A- Hastalık ve zararlı sorunlarının genel kapsamı
  B- Hastalık etmenlerinin
      ekolojik istekleri
  C- Hastalık etmenlerinin bulaşma
       kaynakları ve yayılmaları
  D- Zararlı etmenlerin kısa sistematiği,
       ekolojik ve biyolojik karakterleri
  E- Virüslerin tanımı ve ekolojik istekleri
  F- Hastalık ve zararlı etmenlere ülkemiz
      sera şartlarının sağladığı imkanlar
  G- Zirai mücadelede modern bir kavram IPM
  H- Domates dahil olmak üzere çeşitli
       kültürlerde bazı zararlı böceklere karşı
       kullanılanılabilen biyolojik silahlar
  I-  Toprak solarizasyonu
  İ-  Toprak ilaçlaması
  J-  İlaçlı mücadelede kalibrasyon ve
       doz kavramı

  III- Özel bilgiler
  A- Konuya giriş
  B- Domates hastalıkları
  I- Mantari kaynaklı domates hastalıkları
  1. Fide dönemi hastalıkları
  Hastalığın kontrolü
  2. Fide ve bitki dönemi hastalıkları
  a) Kök mantarlaşması
      (Pyrenochaeta lycopersici)
  b) Bir büyüteç yardımı ile gözlenebilen
      kök mantarlaması
      (Colletotrichum coccodes)
  c) Solgunluk hastalıkları
      (Fusarium ve Verticillium)

  II- Mantari kaynaklı topraküstü hastalıkları
  1) Kökboğazı gövde ve dal hastalıkları
  a) Beyaz küf (pamucak):
      Sclerotinia sclerotiorum
  b) Kurşuni küf (Botrytis cinerea)
  c) Gövde sap çürüklüğü
      (Didymella lycopersici)
  d) Gövde mildiyösü
      (Phytopthora parasitica)
  2) Yaprak, çiçek ve meyve hastalıkları
  a) Karaleke (Alternaria solani)
  b) Kadife leke (Cladosporium fulvum)
  c) Külleme (Leveillula taurica)
  d) Kurşuni küf (Botrytis cinerea)
  e) Domates mildiyösü
      (Phytophtora infestans)
  f) Yaprak leke hastalıkları
     (Septoria sp., Stemphylium spp.)

  III- Nematod kaynaklı toprakaltı hastalıkları
  a) Kök-ur nematodları

  IV- Bakteri kaynaklı hastalıklar
  a) Bakteriyel kanser
      (Corynebacterium michiganense)
      (Clavibacter michiganense)
  b) Bakteriyel gövde çürüklüğü
      (Pseudomonas corrugata)
  c) Bakteriyel leke (Xanthomonas
      campestris pv. vesicatoria) ve
      (Pseudomonas syringae pv. tomato)
  V- Virüs ve virüs benzeri hastalıkları
  a) Domates sarı yaprak kıvırcıklık
      hastalığı (TYLCV)
  b) Tütün mozaik hastalığı (TMV)
  c) Hıyar mozaik virüsü (CMV)
  d) Patates Y virüs hastalığı (PVY)
  e) İri tomurcuk hastalığı (Stolbur, bigbud)
  VI- Fizyolojik hastalıklar
  a) Yüzeysel kabuk çatlamaları
  b) Meyvelerin boyuna ve enine yarıklar
  c) Alaca olgunluk
  d) Kedi yüzü
  e) Çiçek burnu çürüklüğü
  f) Et kahverengileşmesi
  g) Çiçek silkmesi

  VII- Zararlı böcekler
  1- Toprakaltı zararlıları
  a) Tırpan kurdu (veya Bozkurt)
      (Agrotis spp.)
  b) Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)
  2- Topraküstü zararlıları
  a) Yaprak bitleri (Aphis spp.)
  b) Beyaz sinek (Bemisia tabaci)
  c) Empoaska (yeşil böcek)
     (Empoasca spp.) yaprak pireleri
  d) Tripsler (Thrips spp.)
  e) Diğer sokucu-emici zararlılar
  f) Yaprak galeri sinekleri
     (Liriomyza spp.)
  g) Kırmızı örümcekler
      (Fam. Tetranychidae)
  h) Saman akarları (Fam. Tarsonemidae)
       ve pas böcüsü (Fam. Eriophydae)
  ı) Yeşil kurt (Heliothis spp.) ve Prodenia
     (Spodoptera littoralis)
  - Domatesin tanımı ve sistematikteki yeri
  - Hastalıklara dayanıklılık
     bakımından domates ıslahı
  1. Erkek kısırlığı ve bundan
      faydalanarak ticari melez tohum üretimi
  2. Fonksiyonel çiçektozu kısırlığı
  3. Stamen kısırlığı
  4. Genetik çiçektozu kısırlığı
  - Poliploidi
  - Melezleme tekniği
  - Domates üretimi, verim ve ihracat
  - Dünya domates üretimi
  - Verim
  - Dünyada domates ihracatı
  - Dünyada domates ithalatı
  - Türkiye’de domates üretimi
  - Türkiye’de domates ihracatı
  - Domates sanayi ürünleri
  - Domates salçası
  - Ketçap
  - Domates konservesi
  - Domates suyu
  - Sos
  - Dondurulmuş domates
  - Kurutulmuş domates
  - Salkım domates
  A) Fidelik devresinde
  B) Dikimden itibaren maksimum meyve yükünü
      almadan önceki devrede
  C) Maksimum meyve yükünü alınca ve
      sonrasında Türkiye’de yetiştirilen
      domates çeşitleri 

   

 • Bu kitaba ait yorumlar
  Bu kitaba henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.
  Yorum Yayınlama Kriterlerimiz :

  Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.

  Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.

  20 kelimeden kısa yazılmış yorumlar, hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markaları kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.

  Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.

  Lütfen öncelikle ürün için bir değerlendirme kriteri seçiniz.
  Bu kısma yorumunuzu özetleyen bir cümle yazınız.
  Ürün ile ilgili kısaca yorumunuzu yazınız. (En fazla 2000 karakter)
 • Taksit Seçenekleri Güncelleniyor.
Piyasa Fiyatı
25 TL
%0 İndirimli Fiyatı
25,00 TL
%2 Havale Fiyatı
24,50 TL
Son İncelediğiniz Kitaplar